Προς Κρώμνα: Δρόμος υπό κατασκευή και εμείς πεζή
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_G_KROM_002a.jpg
Τίτλος
Προς Κρώμνα: Δρόμος υπό κατασκευή και εμείς πεζή
Περιγραφή
Κρώμνη / Κρώμνα (σήμερα Bulutlu yayla / Krom) στον Νομό Αργυρουπόλεως / Gümüşhane ili, φωτ 02α. Τα μέλη της ομάδας πεζή δίπλα και πίσω από το πούλμαν. Το μικρό άσπρο βαν, που κόλλησε πίσω από το πούλμαν, είναι της τουρκικής ασφάλειας, με τέσσερις άνδρες που ακολουθούσαν το γκρουπ παντού. Στα άγρια βουνά και στα ακόμα αγριότερα φαράγγια.
Χρόνος λήψης
16/5/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολικός Πόντος.
Ποντικές Άλπεις / Kara Deniz Dağları.
Χαλδία, επαρχία.