Ο ορθοκομμένος βράχος και δίπλα τα ερείπια του κελιού της Αγίας Βαρβάρας
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_TR_SOUMa_015a.jpg
Τίτλος
Ο ορθοκομμένος βράχος και δίπλα τα ερείπια του κελιού της Αγίας Βαρβάρας
Περιγραφή
Ανατολικός Πόντος, Ποντικές Άλπεις, όρος Μελά (νότια της Τραπεζούντας) φωτ 15α.
Χρόνος λήψης
17/5/2003
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολικός Πόντος.
Μονή Σουμελά, Πόντος.
Ποντικές Άλπεις / Kara Deniz Dağları.