Το Αγίασμα της Παναγίας «Μαριεμανά» (λεπτομ.)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_TR_SOUMb_025a.jpg
Τίτλος
Το Αγίασμα της Παναγίας «Μαριεμανά» (λεπτομ.)
Περιγραφή
Μονή Σουμελά, Ανατολικός Πόντος, φωτ 25α. Η λιθόκτιστη κρήνη καλύπτει την πρόσοψη ενός μικρού σπηλαίου από το βάθος του οποίου αναβλύζει το αγιασμένο νερό, που φτάνει μέχρι τις βρύσες αυτής της κατασκευής του 19ου αι. (αναστηλωμένη και αυτή το 2000). Εδώ: το πάνω μέρος της κρήνης με την οξυκόρυφη καμάρα και δύο βαθιές κόγχες διακοσμημένες με σταυρούς και γεωμετρικά αστεροειδή σχέδια.
Χρόνος λήψης
17/5/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Μονή Σουμελά, Πόντος.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.