Άβδηρα: Νότιο λιμάνι και βυθισμένο τμήμα της αρχαίας πόλεως (το 1996)
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_X_AB_026.jpg
Τίτλος
Άβδηρα: Νότιο λιμάνι και βυθισμένο τμήμα της αρχαίας πόλεως (το 1996)
Περιγραφή
Άβδηρα (Νομός Ξάνθης), φωτ 26. Τέσσερις βάρκες με πυροφάνι στο νότιο λιμανάκι των Αβδήρων.
Χρόνος λήψης
15/6/1996
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άβδηρα.
Βάρκα.
Δυτική Θράκη.
Λιμάνι.