Συναγωγή Bet Yakov στο Κουζκουντζούκι (το 2010): Η αίθουσα τελετών
[Φωτογραφικό υλικό]

TIJ_SF_13_02.jpg
Τίτλος
Συναγωγή Bet Yakov στο Κουζκουντζούκι (το 2010): Η αίθουσα τελετών
Περιγραφή
Συναγωγή Bet Yakov στο Κουζκουντζούκι, φωτ 02,
Χρόνος λήψης
4/5/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΑA
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Εβραίοι.
Ισραηλιτική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Συναγωγή.