Στην αίθουσα προσευχής και τελετών της συναγωγής Bet Yakov
[Φωτογραφικό υλικό]

TIJ_SF_13_10.JPG
Τίτλος
Στην αίθουσα προσευχής και τελετών της συναγωγής Bet Yakov
Περιγραφή
Συναγωγή Bet Yaakov στο Κουζκουντζούκι, φωτ 10.
Χρόνος λήψης
4/5/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΑΚ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Ισραηλιτική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Συναγωγή.