Εξωτερική όψη της συναγωγής Bet Nissim στο βοσπορινό Κουζκουντζούκι (το 2010)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIJ_SF_19_01.JPG
Τίτλος
Εξωτερική όψη της συναγωγής Bet Nissim στο βοσπορινό Κουζκουντζούκι (το 2010)
Περιγραφή
Συναγωγή Bet Nissim στο Κουζκουντζούκι φωτ 01. Ιδρύθηκε το 1840 και είναι η παλαιότερη από τις δύο συναγωγές του βοσπορινού προαστίου, όπου άλλοτε ζούσαν πολλά εύπορα μέλη της Ισραηλιτικής Κοινότητας της Πόλης.
Χρόνος λήψης
4/5/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΑA
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Εβραίοι Σεφαράντ / Σεφαραδίμ / Sepharad / Sefaradim.
Ισραηλιτική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Συναγωγή.