Συναγωγή Bet Nissim: η κεντρική είσοδος
[Φωτογραφικό υλικό]

TIJ_SF_19_02.JPG
Τίτλος
Συναγωγή Bet Nissim: η κεντρική είσοδος
Περιγραφή
Συναγωγή Bet Nissim στο Κουζκουντζούκι, φωτ 02. Εξωτερική όψη.
Χρόνος λήψης
4/5/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΑA
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Συναγωγή.