Στην εσωτερική αυλή της συναγωγής Bet Nissim: Επιγραφή στα τουρκικά
[Φωτογραφικό υλικό]

TIJ_SF_19_05.JPG
Τίτλος
Στην εσωτερική αυλή της συναγωγής Bet Nissim: Επιγραφή στα τουρκικά
Περιγραφή
Συναγωγή Bet Nissim στο Κουζκουντζούκι, φωτ 05. Στην επιγραφή, που είναι γραμμένη σε πλακάκια, αναγράφονται τα στοιχεία της συναγωγής. Πάνω: η ονομασία στα εβραϊκά ανάμεσα σε δύο επτάφωτες λυχνίες. Γύρω, το κεραμικό πανό είναι διακοσμημένο με πολύχρωμα γεωμετρικά σχέδια.
Χρόνος λήψης
4/5/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΑA
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Εβραίοι Σεφαράντ / Σεφαραδίμ / Sepharad / Sefaradim.
Ισραηλιτική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Συναγωγή.