Η μεγάλη αίθουσα προσευχής και τελετών της συναγωγής Bet Nissim, μετά την πρόσφατη ανακαίνιση
[Φωτογραφικό υλικό]

TIJ_SF_19_08.JPG
Τίτλος
Η μεγάλη αίθουσα προσευχής και τελετών της συναγωγής Bet Nissim, μετά την πρόσφατη ανακαίνιση
Περιγραφή
Συναγωγή Bet Nissim στο Κουζκουντζούκι, φωτ 08. Ένας μεγάλος και ιδιαίτερα φροντισμένος χώρος πλήρως ανακαινισμένος το 1994.
Χρόνος λήψης
4/5/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΑA
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Ισραηλιτική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Συναγωγή.