Συναγωγή Bet Nissim στο Κουζκουντζούκι
[Φωτογραφικό υλικό]

TIJ_SF_19_09.JPG
Τίτλος
Συναγωγή Bet Nissim στο Κουζκουντζούκι
Περιγραφή
Συναγωγή Bet Nissim στο Κουζκουντζούκι, φωτ 09,
Χρόνος λήψης
4/5/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΑA
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Συναγωγή.