Συναγωγή Bet Nissim: η αίθουσα προσευχής και τελετών (γενική άποψη)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIJ_SF_19_12.JPG
Τίτλος
Συναγωγή Bet Nissim: η αίθουσα προσευχής και τελετών (γενική άποψη)
Περιγραφή
Συναγωγή Bet Nissim στο Κουζκουντζούκι, φωτ 12. Τέσσερις κομψοί κίονες με κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού στηρίζουν το οκτάπλευρο υπερυψωμένο τμήμα της στέγης πάνω από την Κιβωτό του Ταλμούδ.
Χρόνος λήψης
4/5/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΑA
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Ισραηλιτική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Συναγωγή.