Συναγωγή Bet Nissim: Πίνακας επιφανών Εβραίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (δεκαετία του 1910 επί σουλτάνου Μεχμέτ Ε΄)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIJ_SF_19_17a.JPG
Τίτλος
Συναγωγή Bet Nissim: Πίνακας επιφανών Εβραίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (δεκαετία του 1910 επί σουλτάνου Μεχμέτ Ε΄)
Περιγραφή
Συναγωγή Bet Nissim στο Κουζκουντζούκι, φωτ 17α. Πρόκειται για μία «αφίσα» στα γαλλικά, που τυπώθηκε τον καιρό της βασιλείας του πολιτικά αιχμάλωτου προτελευταίου σουλτάνου Μεχμέτ Ε΄ (βασίλευσε από τις 27 Απριλίου 1909 μέχρι τον θάνατό του στις 3 Ιουλίου 1918, δηλαδή στη διάρκεια του Κινήματος των Νεοτούρκων, των Βαλκανικών πολέμων και του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου). Η φωτογραφία του βρίσκεται στο κέντρο της «αφίσας» και από κάτω γράφει: Sa majesté le sultan Mehmed Réchad V («η αυτού μεγαλειότητα ο σουλτάνος Μεχμέτ Ρεσάντ Ε΄»). Τίτλος της «αφίσας»: «Μικρός καθρέφτης της Τουρκίας. Η οθωμανική γενναιοδωρία απέναντι στους πιστούς Ισραηλίτες [υπηκόους]». Και από κάτω: «Ένα μέρος των εκπροσώπων των δύο εκατομμυρίων Ισραηλιτών εγκαταστημένων στην Τουρκία».
Γύρω από τον άτυχο σουλτάνο υπάρχουν φωτογραφίες επιφανών Εβραίων: αρχιραβίνων, επιχειρηματιών και αξιωματικών του οθωμανικού στρατού. Κάτω-κάτω σημειώνεται (πάντα στα γαλλικά) ότι αυτό το φύλλο-αφίσα τυπώθηκε για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Προφανώς τα έσοδα από την πώληση θα ενίσχυαν το ταμείο της Κοινότητας. Υποθέτουμε ότι το έτος κυκλοφορίας είναι το 1909, μερικούς μήνες μετά το Κίνημα των Νεοτούρκων και την ανάρρηση του Μεχμέτ Ε΄ στον θρόνο, όταν άρχισε να χρησιμοποιείται η λέξη Τουρκία για να περιγράψει την οθωμανική επικράτεια, ή το 1910-1911 και οπωσδήποτε πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους, εφόσον υπάρχει η φωτογραφία του Ιακώβ Μεΐρ, Αρχιραβίνου της οθωμανικής ακόμα Θεσσαλονίκης (δες φωτ 18α).
Αυτό το ενδιαφέρον φύλλο από τα αρχεία της συναγωγής έχει μπει σε κορνίζα και έχει τοποθετηθεί στο μικρό μουσείο της συναγωγής.
Χρόνος λήψης
4/5/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΑA
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εβραίοι.
Ισραηλιτική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Οθωμανοί σουλτάνοι.
Συναγωγή.
Ύστερη Οθωμανική-Μεταβατική περίοδος.