Μία από τις προθήκες του μικρού μουσείου στη συναγωγή Bet Nissim
[Φωτογραφικό υλικό]

TIJ_SF_19_21.JPG
Τίτλος
Μία από τις προθήκες του μικρού μουσείου στη συναγωγή Bet Nissim
Περιγραφή
Συναγωγή Bet Nissim στο Κουζκουντζούκι, φωτ 21.
Χρόνος λήψης
4/5/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΑA
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Μουσείο.
Συναγωγή.