Ρωμαίικο Κοιμητήριο στο Κουζκουντζούκι: κοντινό της πινακίδας στην είσοδο
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC9_CEM023_003.jpg
Τίτλος
Ρωμαίικο Κοιμητήριο στο Κουζκουντζούκι: κοντινό της πινακίδας στην είσοδο
Περιγραφή
Κουζκουντζούκι, Κοιμητήριο της Ορθόδοξης Κοινότητας φωτ 03. Στη δίγλωσση πινακίδα πάνω από την κεντρική είσοδο του νεκροταφείου αναγράφεται η χρονολογία 1951. Το κείμενο της επιγραφής: KUZKUNTCUK RUM ORTODOKS KABRISTANI – ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ ΟΡΘΟDΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΝDZOYΚΙΟΥ – 1951
Χρόνος λήψης
24/2/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Εικοστός αιώνας.
Ρωμαίικα κοιμητήρια.