Ρωμαίικο Κοιμητήριο στο Κουζκουντζούκι
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC9_CEM023_006.jpg
Τίτλος
Ρωμαίικο Κοιμητήριο στο Κουζκουντζούκι
Περιγραφή
Κουζκουντζούκι, Κοιμητήριο της Ορθόδοξης Κοινότητας φωτ 06. Το νεκροταφείο, προσαρμοσμένο στην απότομη κλίση του εδάφους, διαιρείται σε δύο επίπεδα. Εδώ: το πρώτο επίπεδο.
Χρόνος λήψης
17/4/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Ρωμαίικα κοιμητήρια.