Ανηφορικό δρόμος στο Κουζκουντζούκι και, δεξιά, ο περίβολος του Ρωμαίικου Κοιμητηρίου
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC9_CEM023_025.jpg
Τίτλος
Ανηφορικό δρόμος στο Κουζκουντζούκι και, δεξιά, ο περίβολος του Ρωμαίικου Κοιμητηρίου
Περιγραφή
Κουζκουντζούκι, Κοιμητήριο της Ορθόδοξης Κοινότητας, φωτ 25. Ο περίβολος του νεκροταφείου στη δεξιά πλευρά του ανηφορικού δρόμου. Εδώ φαίνεται η μεγάλη κλήση του λόφου, που ξεκινάει από τον Βόσπορο. Είναι χαρακτηριστικά τα σκαλάκια στ’ αριστερά του δρόμου, για να μπορούν να περπατήσουν οι πεζοί. Λόγω αυτής της διαμόρφωσης, το Κοιμητήριο έχει αναπτυχθεί σε δύο επίπεδα. Η κεντρική του είσοδος βρίσκεται στο κάτω μέρος (προς τον Βόσπρο) από όπου αρχίζουν και τα σκαλιά για να φτάσει κανείς στο πρώτο επίπεδο.
Χρόνος λήψης
6/3/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Ρωμαίικα κοιμητήρια.