Σουμελά. Η κτιστή πρόσοψη του ιερού σπηλαίου (μετά την ανακαίνιση)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_TR_SOUMc_026.jpg
Τίτλος
Σουμελά. Η κτιστή πρόσοψη του ιερού σπηλαίου (μετά την ανακαίνιση)
Περιγραφή
Μονή Σουμελά, Αν. Πόντος φωτ 26. Μονή Σουμελά, Αν. Πόντος, ο ναός φωτ 26. Η πρόσοψη και η είσοδος του υπόσκαφου καθολικού (κεντρικού ναού) της Μονής το 2003, μετά τον καθαρισμό και την αποκατάσταση των τοιχογραφιών που έγινε μεταξύ 1998 και 2002. Με αυτόν τον τοίχο, που χτίστηκε και αγιογραφήθηκε το 1744, έκλεισε το άνοιγμα του βράχου μπροστά στο ιερό σπήλαιο και επεκτάθηκε σημαντικά ο χώρος του υπόσκαφου ναού. Εκτός από τη μικρή καμαρωτή είσοδο με την επιγραφή στο υπέρθυρο (δες φωτ 22), υπάρχουν και πολλά παράθυρα για να φωτίζεται το σπηλαιώδες εσωτερικό. Εδώ φαίνονται τρεις από τις οκτώ ζωγραφισμένες ζώνες, που καλύπτουν ολόκληρη την κτιστή πρόσοψη και φτάνουν μέχρι το πάνω μέρος του βράχου. Στα δεξιά της εισόδου: σκηνή από τη θαυματουργή παρέμβαση του αγίου Γεωργίου, που φόνευσε τον δράκο κι έσωσε τη βασιλοπούλα (δες φωτ 27). Στ’ αριστερά της εισόδου, σε αντιστοιχία με τον άγιο Γεώργιο: ο άγιος Δημήτριος καβάλα σε κόκκινο άλογο (δες φωτ 29). Το χαμηλότερο τμήμα της τοιχογράφησης (η πρώτη ζώνη, που αρχίζει από το δάπεδο) διακοσμείται με μία ζωγραφισμένη κουρτίνα. Σώζεται μόνον το τμήμα στ’ αριστερά της εισόδου, κάτω από τον άγιο Δημήτριο, ενώ μεγάλο μέρος του σοβά της δεξιάς πλευράς έχει καταστραφεί, αφήνοντας να φανεί η λιθοδομή. Έτσι, λείπει και η πρώτη διακοσμητική ζώνη και το κάτω μέρος της σκηνής με τον άγιο Γεώργιο.
Χρόνος λήψης
17/5/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολικός Πόντος.
Μονή Σουμελά, Πόντος.
Τοιχογραφία.
Υπόσκαφα.