Σουμελά. Λεπτομέρεια από την τοιχογραφία του αγίου Γεωργίου: ο βασιλιάς και η βασίλισσα
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_TR_SOUMc_027.jpg
Τίτλος
Σουμελά. Λεπτομέρεια από την τοιχογραφία του αγίου Γεωργίου: ο βασιλιάς και η βασίλισσα
Περιγραφή
Μονή Σουμελά, Αν. Πόντος φωτ 27. Μονή Σουμελά, Ανατολικός Πόντος, ναός φωτ 27. Η τοιχογραφία, στα δεξιά της εισόδου του υπόσκαφου καθολικού, έχει υποστεί φοβερές φθορές που οφείλονται κυρίως στα αμέτρητα χαράγματα (γκράφιτι) των επισκεπτών, επειδή βρίσκεται στην κατώτερη αγιογραφική ζώνη της πρόσοψης και ήταν εύκολο για τον κάθε βάνδαλο ή απερίσκεπτο πιστό να αφήσει το αποτύπωμά του, ενώ έχει πέσει και μέρος των σοβάδων.
Η μεγάλη αυτή σκηνή απεικονίζει το γνωστότερο θαύμα του αγίου Γεωργίου με τον δράκο, το νερό και τη βασιλοπούλα. Ο άγιος νίκησε το θηρίο –που για να αφήσει λίγο νερό να τρέξει ήθελε να χορτάσει με ανθρώπινο κρέας–, ελευθέρωσε την αιχμάλωτη κοπέλα και απέδωσε ξανά την πηγή στο βασίλειο. Τίποτα από αυτά δεν διακρίνεται πλέον. Πάνω αριστερά (το μόνο τμήμα που μπορεί να ξεχωρίσει κανείς, παρά τα πάμπολλα χαράγματα): Ο βασιλιάς και η βασίλισσα παρακολουθούν από τον εξώστη του παλατιού. Μπροστά τους: οι επάλξεις του τείχους. Στα δεξιά του ζεύγους, διακρίνεται η πρόσφατη στερέωση του πεσμένου στρώματος του σοβά που παρέσυρε αυτό το ζωγραφισμένο κομμάτι της μεγάλης σκηνής. Στ’ αριστερά, εκτός φωτ, ανοίγεται η μικρή καμαρωτή είσοδος με την επιγραφή στο υπέρθυρο (δες φωτ 22), ενώ στ’ αριστερά της εισόδου, σε αντιστοιχία με τον άγιο Γεώργιο, απεικονίζεται καβάλα σε κόκκινο άλογο ο άγιος Δημήτριος (δες φωτ 29). Οι δύο μεγαλομάρτυρες και στρατιωτικοί άγιοι φρουρούσαν την κτιστή είσοδο του ιερού σπηλαίου. Ακολουθούν προς τα πάνω άλλες έξι ζωγραφικές ζώνες, μεταξύ των οποίων και σκηνές από το Δωδεκάορτο, που φτάνουν μέχρι το άνοιγμα του σπηλαίου.
Χρόνος λήψης
17/5/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολικός Πόντος.
Γεώργιος, άγιος.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Μοναστήρια.
Μονή Σουμελά, Πόντος.
Μύθοι, θρύλοι.
Τοιχογραφία.
Υπόσκαφα.