Οι Πρωτόπλαστοι και ο βράχος της Σουμελά (κοντινό)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_TR_SOUMc_031b.jpg
Τίτλος
Οι Πρωτόπλαστοι και ο βράχος της Σουμελά (κοντινό)
Περιγραφή
Μονή Σουμελά (Αν. Πόντος) ναός φωτ 31β. Η τοιχογραφία, που ακολουθεί την καμπύλη του βράχου, είναι η συνέχεια μίας άλλης σκηνής, όπου οι Πρωτόπλαστοι βρίσκονται στον Παράδεισο. Εδώ, που ο τοίχος καταλήγει στον βράχο, η άκρως διδακτική ανιστόρηση συνεχίζεται με δύο σκηνές στο ίδιο διάχωρο. Αριστερά: Χερουβείμ με ρομφαία διώχνει τον Αδάμ και την Εύα από τον Παράδεισο. Δεξιά: η Εύα γνέθει και ο Αδάμ οργώνει τη γη με το ζευγάρι τα βόδια του, μια εικόνα που αποδίδει σκηνές από τον καθημερινό βίο των Ποντίων αγροτών. Κάτω δεξιά (εκτός φωτ) απεικονίζονται σκηνές με τον Κάιν και τον Άβελ.
Χρόνος λήψης
17/5/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολικός Πόντος.
Μονή Σουμελά, Πόντος.
Παλαιά Διαθήκη.
Τοιχογραφία.