Σουμελά (μετά την ανακαίνιση). Ο έφιππος άγιος Δημήτριος στέφεται από άγγελο με το στέμμα του μαρτυρίου
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_TR_SOUMc_029a.jpg
Τίτλος
Σουμελά (μετά την ανακαίνιση). Ο έφιππος άγιος Δημήτριος στέφεται από άγγελο με το στέμμα του μαρτυρίου
Περιγραφή
Μονή Σουμελά, Αν. Πόντος, ναός φωτ 29α. Πάνω σε κόκκινο άλογο, ο άγιος, που φορά στρατιωτική στολή, ορμά με το δόρυ του εναντίον ενός ζώου. Επιγραφή «ΟΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». Η τοιχογραφία, στ’ αριστερά της κτιστής εισόδου του υπόσκαφου καθολικού, έχει υποστεί φοβερές φθορές που οφείλονται στα αμέτρητα χαράγματα (γκράφιτι) των επισκεπτών –πολλά από τα οποία στα ελληνικά. Ξεχωρίζουμε: «Σταυρίδης», «Ι. Κεβενίδης», «Αλέξανδρος» κ.ά.
Χρόνος λήψης
17/5/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολικός Πόντος.
Δημήτριος, άγιος.
Καταστροφή μνημείων.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Μοναστήρια.
Μονή Σουμελά, Πόντος.
Τοιχογραφία.
Υπόσκαφα.
Χάραγμα, χαράγματα / Γκράφιτι.