Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος, μεγάλη και πολυπρόσωπη τοιχογραφία στην Παναγία Σουμελά, θαύματα του Χριστού και τα αδέλφια Κάιν και Άβελ
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_TR_SOUMc_032g.jpg
Τίτλος
Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος, μεγάλη και πολυπρόσωπη τοιχογραφία στην Παναγία Σουμελά, θαύματα του Χριστού και τα αδέλφια Κάιν και Άβελ
Περιγραφή
Μονή Σουμελά (Αν. Πόντος), ναός φωτ 32γ. Αυτή η μεγάλη και πολυπρόσωπη σκηνή βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του υπόσκαφου καθολικού της μονής, στην πέμπτη ζώνη των τοιχογραφιών, στα δεξιά της εισόδου προς το υπόσκαφο. Στην κάτω ζώνη (την τέταρτη) απεικονίζεται η Μεταμόρφωση και στην έκτη ζώνη η πτώση των Πρωτοπλάστων.
Εδώ απεικονίζεται «Η Αγία και Οικουμενική Πρώτη Σύνοδος των ΤΙΗ [318] Θεοφόρων Πατέρων». Η Σύνοδος, που έλαβε χώρα στη Νίκαια της μικρασιατικής Βιθυνίας το 325, καταδίκασε την αιρετική διδασκαλία του Αρείου και συνέταξε τα πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Στο κέντρο: ένθρονος ο αυτοκράτορας και πρόεδρος της Συνόδου Μέγας Κωνσταντίνος. Πιο κάτω δεξιά: ο άγιος Σπυρίδωνας προσπαθεί να αποδείξει το λάθος του Αρείου, συνθλίβοντας ένα κεραμίδι. Στη γωνία αριστερά απεικονίζεται το επεισόδιο με τον άγιο Νικόλαο των Μύρων, ο οποίος ράπισε τον Άρειο (κοντινό της σκηνής στη φωτ 33). Κάτω: τα τείχη της Νίκαιας.
Δεξιά της Οικουμενικής: Το θαύμα του Χριστού στη «χώρα των Γεργεσινών». Ο Χριστός με τους μαθητές πέρασε στην αντίπερα όχθη της λίμνης Γαλιλαίας / Τιβεριάδας, όπου υπήρχε η ελληνιστική πόλη Γάδαρα (περιοχή της Υπεριορδανίας γνωστή και ως Γεργεσία). Σε κάτι ερείπια στις εξοχές των Γαδάρων ζούσαν άνθρωποι δαιμονισμένοι. Ο Χριστός τους απελευθέρωσε από τα δαιμόνια κι αυτοί φαίνονται εδώ σαν να βγαίνουν από τάφους. Από πάνω: Σκηνές με τον Κάιν και τον Άβελ και η πρώτη δολοφονία-αδελφοκτονία. Ο Κάιν επιτίθεται και σκοτώνει τον Άβελ. Με αυτή την απεικόνιση κλείνει ο κύκλος των τοιχογραφιών με θέμα τους Πρωτόπλαστους, που έχει αρχίσει από την πέμπτη ζώνη.
Χρόνος λήψης
17/5/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολικός Πόντος.
Κωνσταντίνος ο Μέγας.
Μονή Σουμελά, Πόντος.
Νίκαια / Ιζνίκ.
Νικόλαος, άγιος.
Οικουμενικές σύνοδοι.
Σπυρίδων Τριμυθούντος, άγιος.
Τοιχογραφία.