Παντάνασσα: εσωτερικό του ναού
[Φωτογραφικό υλικό]

GPL_MYa_EK09_PANbe_001a.JPG
Τίτλος
Παντάνασσα: εσωτερικό του ναού
Περιγραφή
Μυστράς, Μονή Παναγίας Παντάνασσας, το καθολικό εσωτερικά του ναού φωτ 01α. Λήψη από το κεντρικό κλίτος (όπου φαίνεται τμήμα της νότιας κιονοστοιχίας με διαφορετικού είδους κιονόκρανα και τοιχογραφίες του 17ου-18 ου αι. με Θαύματα του Χριστού) προς το νότιο υπερώο. Πάνω, διακρίνεται η Γέννηση, τοιχογραφία του 1428-30 (στη νότια κεραία του σταυρού). Στο διάζωμα του ναού, ανάμεσα στην τρίκλιτη βασιλική κάτω και την πεντάτρουλη σταυροειδή πάνω, φαίνεται το κομψό συνεχόμενο κόσμημα με το ανάγλυφο ανθέμιο.
Χρόνος λήψης
24/4/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Μοναστήρια.
Μυστράς.
Ναοδομία.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Παλαιολόγεια εποχή.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.