Το αγιασματάρι (λεπτομ.) στο Αγίασμα Αγ. Παντελεήμονος στο Κουζκουντζούκι
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5_MCH015_019.JPG
Τίτλος
Το αγιασματάρι (λεπτομ.) στο Αγίασμα Αγ. Παντελεήμονος στο Κουζκουντζούκι
Περιγραφή
Αγίασμα Αγίου Παντελεήμονα Κουζκουντζούκ, φωτ 019. Στη βάση από το αγιασματάρι έχει σκαλιστεί η χρονολογία της επισκευής-ανακαίνισης «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΗ ΤΩ 1946».
Χρόνος λήψης
6/4/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Εικοστός αιώνας.