Φαλτάιτς, Το πνεύμα της θρησκείας (1941)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Φαλτάιτς, Το πνεύμα της θρησκείας (1941)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Κωνσταντίνος Φαλτάιτς, Το πνεύμα της θρησκείας εις τους Έλληνας. «Διάλεξις δοθείσα εν τη αιθούση του Συνοικιακού Συλλόγου Κολωνού ο Άγιος Κωνσταντίνος εν έτει 1940» (Βιβλιοθήκη Συνοικιακού Συλλόγου Κολωνού «Ο Άγιος Κωνσταντίνος», αρ. 1, Αθήνα 1941)

Λέξεις - κλειδιά
Ελλάδα.
Θρησκείες.