Μονή Μπάτσκοβο, στις βόρειες πλαγιές της κεντρικής Ροδόπης
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_STE_BA_Mon_a_011.jpg
Τίτλος
Μονή Μπάτσκοβο, στις βόρειες πλαγιές της κεντρικής Ροδόπης
Περιγραφή
Μονή Μπάτσκοβο (παλαιά Πετριτζονίτισσα), στον αυλόγυρο φωτ 11. Αριστερά, το τρουλαίο καθολικό (κεντρικός ναός) της Μονής, κτίσμα του 1604. Δεξιά ο παλαιότατος ναός των Αρχαγγέλων, ανοικοδομημένος το 1840-41. Και τα δύο μνημεία έχουν ένα προστώο στην πλευρά την στραμμένη προς το κέντρο του αυλόγυρου.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρία.
Θεοτόκος.
Μεσαιωνική εποχή.
Μοναστήρια.
Οθωμανική εποχή.
Ροδόπη ορ. / Rodopi planina.
Στενήμαχος / Ασένοβγκραντ.