Εικόνες στο τέμπλο του καθολικού της Μονής Μπάτσκοβο
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_STE_BA_Mon_c_011.jpg
Τίτλος
Εικόνες στο τέμπλο του καθολικού της Μονής Μπάτσκοβο
Περιγραφή
Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου, καθολικό της Μονής Μπάτσκοβο, φωτ 11.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικόνα φορητή.
Μοναστήρια.
Τέμπλο / εικονοστάσι.