Στο καθολικό της Μονής Μπάτσκοβο: Ο Παντοκράτορας μέσα σε κύκλο από χερουβείμ
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_STE_BA_Mon_c_021.jpg
Τίτλος
Στο καθολικό της Μονής Μπάτσκοβο: Ο Παντοκράτορας μέσα σε κύκλο από χερουβείμ
Περιγραφή
Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου, καθολικό της Μονής Μπάτσκοβο, φωτ 21. Επιγραφή: «ΙΣ ΧΡ Ο ΠΑΝΤΩΚΡΑΤΟΡ»
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Μοναστήρια.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Τοιχογραφία.
Χριστός / Ιησούς Χριστός.