Τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στην τράπεζα της Μονής Μπάτσκοβο γύρω από την τάβλα
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_STE_BA_Mon_t_014.jpg
Τίτλος
Τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στην τράπεζα της Μονής Μπάτσκοβο γύρω από την τάβλα
Περιγραφή
Μονή Μπάτσκοβο, η μοναστηριακή τράπεζα (τραπεζαρία) του 17ου αιώνα, φωτ 14.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βόρεια Θράκη / Νότια Βουλγαρία.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Μοναστήρια.
Τοιχογραφία.