«Ο ΣΟΦΟΣ ΣΟΚΡΑΤΗΣ» στην τράπεζα της Μονής Μπάτσκοβο
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_STE_BA_Mon_t_035.jpg
Τίτλος
«Ο ΣΟΦΟΣ ΣΟΚΡΑΤΗΣ» στην τράπεζα της Μονής Μπάτσκοβο
Περιγραφή
Μονή Μπάτσκοβο, η μοναστηριακή τράπεζα (τραπεζαρία) του 17ου αιώνα, φωτ 35. Αν και ανορθόγραφα γραμμένος, ο καστανόχρωμος Σωκράτης εικονίζεται στα κόκκινα και με εντυπωσιακό βυζαντινό στέμμα. Κρατά ανοιχτό ειλητάριο, όπως όλες οι άλλες αρχαίες προσωπικότητες που συμπληρώνουν Τη Ρίζα του Ιεσσαί.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Μοναστήρια.
Σωκράτης.
Τοιχογραφία.
Φιλόσοφος, απεικόνιση.