«Η Αγία Οικουμενική Σύνοδος» (του 325) και ο κατατροπωμένος «Άριος» στην τράπεζα του Μπάτσκοβο
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_STE_BA_Mon_t_043a.jpg
Τίτλος
«Η Αγία Οικουμενική Σύνοδος» (του 325) και ο κατατροπωμένος «Άριος» στην τράπεζα του Μπάτσκοβο
Περιγραφή
Μονή Μπάτσκοβο, η μοναστηριακή τράπεζα (τραπεζαρία) του 17ου αιώνα, φωτ 43α. Ένα από τα πιο αγαπητά όσο και διδακτικά θέματα της εκκλησιαστικής εικονογραφίας είναι η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας. Στο κέντρο: ο Μέγας Κωνσταντίνος, πρόεδρος της Συνόδου.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Α΄ Οικουμενική Σύνοδος.
Μοναστήρια.
Τοιχογραφία.