Πετρόχτιστη κρήνη με μορφή οικίσκου στον αυλόγυρο της Μονή Μπάτσκοβο
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_STE_BA_Mon_a_040.jpg
Τίτλος
Πετρόχτιστη κρήνη με μορφή οικίσκου στον αυλόγυρο της Μονή Μπάτσκοβο
Περιγραφή
Μονή Μπάτσκοβο (παλαιά Πετριτζονίτισσα), στον αυλόγυρο φωτ 40. Αυτή η παλαιά κρήνη με την καμπυλόγραμμη στέγη (χαρακτηριστική της θρακιώτικης αρχιτεκτονικής), τις έξι βρύσες και τους ζωγραφισμένους Σταυρούς στις πλαϊνές κόγχες έχει στο κέντρο επιγραφή του 1917 γραμμένη στα βουλγαρικά –μία επέμβαση για να τονιστεί η αλλαγή της κυριότητας του μοναστικού ιδρύματος.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βόρεια Θράκη / Νότια Βουλγαρία.
Βρύση / Κρήνη.
Εικοστός αιώνας.
Μοναστήρια.