Μονή Μπάτσκοβο στην κεντρική Ροδόπη: Η κρήνη του 19ου αιώνα στον αυλόγυρο (κοντινό στην επιγραφή του 1917)
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_STE_BA_Mon_a_042.jpg
Τίτλος
Μονή Μπάτσκοβο στην κεντρική Ροδόπη: Η κρήνη του 19ου αιώνα στον αυλόγυρο (κοντινό στην επιγραφή του 1917)
Περιγραφή
Μονή Μπάτσκοβο (παλαιά Πετριτζονίτισσα), στον αυλόγυρο φωτ 42. Η επιγραφή του 1917 γραμμένη στα βουλγαρικά –μία επέμβαση για να τονιστεί η αλλαγή της κυριότητας του μοναστικού ιδρύματος.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βόρεια Θράκη / Νότια Βουλγαρία.
Βρύση / Κρήνη.
Μοναστήρια.