Ο ευρωπαϊκός αέρας στην αρχιτεκτονική της παλαιάς κοσμοπολίτικης Βάρνας
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_VV_104.jpg
Τίτλος
Ο ευρωπαϊκός αέρας στην αρχιτεκτονική της παλαιάς κοσμοπολίτικης Βάρνας
Περιγραφή
Βάρνα, φωτ. 104. Στο ιστορικό κέντρο της λιμανούπολης
Χρόνος λήψης
19/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βάρνα.
Σπίτι, σπίτια.