Βάρνα, ο Άγιος Αθανάσιος «στα Λουτρά»: η δυτική όψη-πρόσοψη του ναού του 1838 (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_VV_TH_EK_ATH_011.jpg
Τίτλος
Βάρνα, ο Άγιος Αθανάσιος «στα Λουτρά»: η δυτική όψη-πρόσοψη του ναού του 1838 (το 1993)
Περιγραφή
Βάρνα, Άγιος Αθανάσιος (Sveti Atanasiy) στις ρωμαϊκές Θέρμες, φωτ 11. Λήψη από τις ρωμαϊκές Θέρμες προς το νότιο τμήμα του πελώριου λουτρικού συγκροτήματος, όπου χτίστηκε ο μητροπολιτικός Άγιος Αθανάσιος, κέντρο της ελληνικής κοινότητας Βάρνας σε όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής εποχής. Στη δυτική πρόσοψη (είσοδο) της τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής υπάρχει μία κομψή στοά με δέκα κίονες, η οποία συνεχίζεται και στη νότια εξωτερική πλευρά (με έντεκα κίονες) και στη βόρεια (με τέσσερις κίονες). Πάνω από την στοά υψώνεται ο γυναικωνίτης του ναού.
Χρόνος λήψης
19/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βάρνα.
Βουλγαρία, 19ος αι..
Θέρμες, δημόσια λουτρά.
Μαυροθαλασσίτικος Ελληνισμός.
Ξυλόστεγη βασιλική.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.