Οι ρωμαϊκές Θέρμες της Βάρνας και η βόρεια πλευρά του Αγ. Αθανασίου «στα Λουτρά» (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_VV_TH_EK_ATH_008.jpg
Τίτλος
Οι ρωμαϊκές Θέρμες της Βάρνας και η βόρεια πλευρά του Αγ. Αθανασίου «στα Λουτρά» (το 1993)
Περιγραφή
Βάρνα, Άγιος Αθανάσιος (Sveti Atanasiy) στις ρωμαϊκές Θέρμες, φωτ 08. Λήψη από τις ρωμαϊκές Θέρμες προς το νότιο τμήμα του πελώριου λουτρικού συγκροτήματος και τη βόρεια πλευρά του παλαιού μητροπολιτικού ναού του Αγίου Αθανασίου. Στα 1838, όταν ξαναχτίστηκε ο ναός μετά από την πυρπόλησή του, κατασκευάστηκε ένα μεγάλο προστώο, μία στοά που διατρέχει τις τρεις πλευρές της ξυλόστεγης βασιλικής. Εδώ φαίνονται οι τέσσερις κίονες της βόρειας πλευράς, δύο από τα μικρά παράθυρα του γυναικωνίτη και (δεξιά) μόλις διακρίνονται οι δέκα κίονες της δυτικής στοάς του ναού. Το σύμπλεγμα των αρχαιοτήτων της Ρωμαϊκής εποχής με την παμπάλαια εκκλησία, που απέκτησε το προσωνύμιο «στα Λουτρά», φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο άλλαξαν οι χρήσεις μεγάλων δημόσιων χώρων στο τέλος της Ύστερης Αρχαιότητας και στη διάρκεια της Πρωτοβυζαντινής εποχής, όταν γίνεται όλο και πιο έντονος ο χριστιανικός χαρακτήρας που προσέλαβαν οι πόλεις.
Χρόνος λήψης
19/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αθανάσιος Αλεξανδρείας, άγιος.
Βάρνα.
Βουλγαρία.
Θέρμες, δημόσια λουτρά.
Μαυροθαλασσίτικος Ελληνισμός.
Ξυλόστεγη βασιλική.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.