Βάφτιση στον Άγιο Αθανάσιο Βάρνας (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_VV_TH_EK_ATH_B1993_005.jpg
Τίτλος
Βάφτιση στον Άγιο Αθανάσιο Βάρνας (το 1993)
Περιγραφή
Βάρνα, Βάφτιση στον Άγιο Αθανάσιο (Sveti Atanasiy), φωτ 05.
Χρόνος λήψης
19/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αθανάσιος Αλεξανδρείας, άγιος.
Βάρνα.
Βουλγαρία.
Εικοστός αιώνας.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Χριστιανοί.