Κεραμική της Χαλκολιθικής εποχής (4500-4000 π.Χ.) στο Αρχαιολ. Μουσείο της Βάρνας
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_VV_MUSaa_004.jpg
Τίτλος
Κεραμική της Χαλκολιθικής εποχής (4500-4000 π.Χ.) στο Αρχαιολ. Μουσείο της Βάρνας
Περιγραφή
Αρχαιολογικό Μουσείο Βάρνας: Συλλογές της Προϊστορικής εποχής φωτ 04.
Χρόνος λήψης
19/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγγείο / Δοχείο.
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Βάρνα.
Κεραμική.
Προϊστορική εποχή.
Χαλκολιθική εποχή.