Από τους θησαυρούς της εποχής του Χαλκού (2η χιλιετία π.Χ.) στο Αρχαιολ. Μουσείο της Βάρνας
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_VV_MUSaa_027.jpg
Τίτλος
Από τους θησαυρούς της εποχής του Χαλκού (2η χιλιετία π.Χ.) στο Αρχαιολ. Μουσείο της Βάρνας
Περιγραφή
Αρχαιολογικό Μουσείο Βάρνας: Συλλογές της Προϊστορικής εποχής φωτ 27.
Χρόνος λήψης
19/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Βάρνα.
Εποχή Χαλκού.
Προϊστορική εποχή.
Χρυσός.