Μετά τη βάπτιση, η οικογένεια φωτογραφίζεται έξω από τον ναό του Αγ. Αθανασίου (Ιούνιος του 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_VV_TH_EK_ATH_022.jpg
Τίτλος
Μετά τη βάπτιση, η οικογένεια φωτογραφίζεται έξω από τον ναό του Αγ. Αθανασίου (Ιούνιος του 1993)
Περιγραφή
Βάρνα, Άγιος Αθανάσιος (Sveti Atanasiy) στις ρωμαϊκές Θέρμες, φωτ 22.
Χρόνος λήψης
19/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βάρνα.
Ορθόδοξες εκκλησίες.