Βάρνα: Το εσωτερικό της στοάς που περιβάλλει εξωτερικά τον Άγ. Αθανάσιο στις ρωμαϊκές Θέρμες και το αρχαιολογικό σκάμμα
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_VV_TH_EK_ATH_012.jpg
Τίτλος
Βάρνα: Το εσωτερικό της στοάς που περιβάλλει εξωτερικά τον Άγ. Αθανάσιο στις ρωμαϊκές Θέρμες και το αρχαιολογικό σκάμμα
Περιγραφή
Βάρνα, Άγιος Αθανάσιος (Sveti Atanasiy) στις ρωμαϊκές Θέρμες, φωτ 12. Οι αρχαιολόγοι που ανασκάπτουν τις ρωμαϊκές Θέρμες έχουν ανοίξει ένα τμήμα του δαπέδου της εξωτερικής δυτικής στοάς του ναού (διακρίνεται το σκάμμα δεξιά), για να αποκαλύψουν την άκρη του αρχαίου μνημείου, στην οποία εδράστηκε ο Άγιος Αθανάσιος. Άφησαν έναν στενό διάδρομο (αριστερά) ώστε να μπορεί κανείς να φτάσει μέχρι την είσοδο του εξωνάρθηκα του ναού. Αυτά, το 1993. Λήψη της πρόσοψης του ναού από τα βορειοδυτικά.
Χρόνος λήψης
19/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αθανάσιος Αλεξανδρείας, άγιος.
Ανασκαφές.
Βάρνα.
Θέρμες, δημόσια λουτρά.
Ξυλόστεγη βασιλική.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.