Δεσποτικές εικόνες του 1838 και 1839 στο τέμπλο και η Ωραία Πύλη του Αγίου Αθανασίου Βάρνας
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_VV_TH_EK_ATH_048.jpg
Τίτλος
Δεσποτικές εικόνες του 1838 και 1839 στο τέμπλο και η Ωραία Πύλη του Αγίου Αθανασίου Βάρνας
Περιγραφή
Βάρνα, Άγιος Αθανάσιος (Sveti Atanasiy) στις ρωμαϊκές Θέρμες, φωτ 48 εσωτερικό ναού. Εικόνα του αγίου Αθανασίου (αριστερά), χρονολογημένη το 1838, και της Θεοτόκου (δεξιά), χρονολογημένη το 1839.
Χρόνος λήψης
19/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βάρνα.
Μαυροθαλασσίτικος Ελληνισμός.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Τέμπλο / εικονοστάσι.
Τέμπλο ξύλινο.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.