Άγιος Γεώργιος Σωζούπολης: Στο προσκυνητάρι (στη ΒΔ πλευρά του ναού)
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_SS_EK02_005a.jpg
Τίτλος
Άγιος Γεώργιος Σωζούπολης: Στο προσκυνητάρι (στη ΒΔ πλευρά του ναού)
Περιγραφή
Σωζόπολις / Sozopol, ναός Αγίου Γεωργίου (Sveti Georgi) φωτ 05α.
Χρόνος λήψης
17/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Γεώργιος, άγιος.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Σωζόπολις / Απολλωνία / Sozopol.