Ναός αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Σινασό (το 1994, πριν από την ανακαίνιση)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_NE_SIN_EK_KONST_003.jpg
Τίτλος
Ναός αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Σινασό (το 1994, πριν από την ανακαίνιση)
Περιγραφή
Σινασός / Mustafapaşa, Ναός αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης φωτ 03. Στην πρόσοψη του ναού, ο άνω όροφος του προστώου με την ανάγλυφη πέτρα που σχηματίζει έναν μεγάλο Σταυρό. Σκαλισμένα πάνω από τον φεγγίτη: στο κέντρο δύο μυθολογικά όντα ανάμεσα σε δύο ρόδακες, αριστερά ένα χερουβείμ και δεξιά ο δικέφαλος αετός. Έργα του 1850, όπως αναφέρεται στις επιγραφές που σκάλισαν οι μάστορες στους δόμους στα δεξιά του δικέφαλου (κοντινό στη φωτ 04). Πάνω: η αετωματική απόληξη της στέγης της τρίκλιτης βασιλικής και κάτω: η κεντρική καμάρα του προστώου.
Χρόνος λήψης
3/6/1994
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βασιλική, κτίσμα.
Δικέφαλος αετός.
Εικοστός αιώνας.
Καππαδοκία.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Ρωμιοσύνη.
Σινασός / Mustafapaşa.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.