Το Κάστρο της Άγκυρας (η βυζαντινή οχύρωση της πάνω πόλης της Άγκυρας) τo 1994
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ANK_A_Kex_003.jpg
Τίτλος
Το Κάστρο της Άγκυρας (η βυζαντινή οχύρωση της πάνω πόλης της Άγκυρας) τo 1994
Περιγραφή
Το Κάστρο (η μεσαιωνική πάνω πόλη της Άγκυρας), εξωτερικές λήψεις, φωτ 03. Εξωτερική πλευρά του πρωτοβυζαντινού-μεσοβυζαντινού τείχους με κομνήνειες προσθήκες του 12ου αιώνα.
Χρόνος λήψης
31/5/1994
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγκυρα, πρωτεύουσα.
Ασιατική Τουρκία.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Εικοστός αιώνας.
Μεσαιωνική εποχή.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.
Οχυρώσεις.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.