Άγκυρα: Το εσωτερικό του ναού του αυτοκράτορα Οκταβιανού (το 1994)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ANK_A_U_AU_006.jpg
Τίτλος
Άγκυρα: Το εσωτερικό του ναού του αυτοκράτορα Οκταβιανού (το 1994)
Περιγραφή
Άγκυρα, Ναός του αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου και της Ρώμης (25-24 π.Χ.) φωτ 06.
Χρόνος λήψης
31/5/1994
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγκυρα, πρωτεύουσα.
Αρχαίος ναός.
Λατρεία αυτοκράτορα / αυτοκρατορική λατρεία.
Οκταβιανός Αύγουστος.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.