Αγχίαλος / Αχελού, σήμερα Πομόριε: Ο έρημος μώλος (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_ANCH_004.jpg
Τίτλος
Αγχίαλος / Αχελού, σήμερα Πομόριε: Ο έρημος μώλος (το 1993)
Περιγραφή
Αγχίαλος / Pomorie (στον Νομό Μπουργκάζ) φωτ 04.
Χρόνος λήψης
18/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγχίαλος / Πομόριε.
Βουλγαρία.
Εικοστός αιώνας.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.