Η βυζαντινή οχύρωση και οι πύργοι της πάνω πόλης της Άγκυρας το 1994 (εξωτ. πλευρά)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ANK_A_Kex_010.jpg
Τίτλος
Η βυζαντινή οχύρωση και οι πύργοι της πάνω πόλης της Άγκυρας το 1994 (εξωτ. πλευρά)
Περιγραφή
Το Κάστρο (η μεσαιωνική πάνω πόλη της Άγκυρας), εξωτερικές λήψεις, φωτ 10.
Χρόνος λήψης
31/5/1994
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγκυρα, πρωτεύουσα.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Εικοστός αιώνας.
Μεσαιωνική εποχή.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Πύργος, πύργοι.