Βέλικο Τάρνοβο, το 1993: Η μεσαιωνική καστροπολιτεία στον λόφο Τσάρεβετς (πανοραμικό)
[Φωτογραφικό υλικό]

BN_VT_T_011.jpg
Τίτλος
Βέλικο Τάρνοβο, το 1993: Η μεσαιωνική καστροπολιτεία στον λόφο Τσάρεβετς (πανοραμικό)
Περιγραφή
Βέλικο Τάρνοβο / Veliko Tarnovo, μακρινές λήψεις, φωτ 11. Η καστροπολιτεία στις νότιες πλαγιές του Αίμου υπήρξε η τελευταία πρωτεύουσα της μεσαιωνικής Βουλγαρίας, πριν από την οθωμανική κατάκτηση. Στην κορυφή του οχυρωμένου λόφου Τσάρεβετς δεσπόζει ο Πατριαρχικός ναός, που χτίστηκε το 1981 από το κομμουνιστικό καθεστώς πάνω στα θεμέλια πρωτοβυζαντινού ναού.
Χρόνος λήψης
20/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αίμος ορ. / Μπαλκάν ορ. / Στάρα Πλανινά ορ..
Βουλγαρία.
Εικοστός αιώνας.
Μεσαιωνική εποχή.
Οχυρώσεις.