Οι λόφοι και τα φαράγγια γύρω από το Βέλικο Τάρνοβο
[Φωτογραφικό υλικό]

BN_VT_T_012.jpg
Τίτλος
Οι λόφοι και τα φαράγγια γύρω από το Βέλικο Τάρνοβο
Περιγραφή
Βέλικο Τάρνοβο / Veliko Tarnovo, μακρινές λήψεις, φωτ 12.
Χρόνος λήψης
20/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρία.
Εικοστός αιώνας.
Μεσαιωνική εποχή.